STRUKTURA

Zarząd

Prezes: Jakub Pióro

Wiceprezes: Marek Świerżewski

Skarbnik: Adam Wnuk-Lipiński

Członek: Janusz Kłopotek

Członek: Rafał Głuchowski

Członek:Anna Próchnicka - Przekopiak

Członek Honorowy: Mirosław Pióro  

Członek Honorowy: Waldemar Sośniak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Paweł Miazga

Członek: Wysokiński Konrad

Członek: Wyszogrodzki Wojciech

Dyrektor Generalny Biura SLUD

Monika Makać

Rada Programowa SLUD

Przewodnicząca: Monika Michalczuk

Wiceprzewodniczący: Piotr Szeleszczuk

Członkowie:

Jacek Suwała.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

PLATYNOWY SPONSOR

ZŁOTY SPONSOR

SREBRNY SPONSOR