INFORMACJA O SLUD

O nas

Stowarzyszenie Siedlecki Latający Uniwersytet Drobiarski jest jedynym w kraju o takim charakterze, projektem szkoleniowym utworzonym przez producentów drobiu  ziemi siedleckiej.

Celem działania naszej organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie szerzenia wiedzy drobiarskiej oraz doskonalenia profesjonalizmu zawodowego członków Stowarzyszenia.

Inicjatywa od początku było wspierana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kontakty SGGW z hodowcami siedleckimi zapoczątkowała świętej pamięci Wanda Barbara Borzemska (17.06.1932-13.03.2018). Były to jednak kontakty okazjonalne, inspirowane przez powstałe w 1990 roku Wojewódzkie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Jaj w Siedlcach.

Cykl stałych spotkań producentów zapoczątkował prezes Mirosław Pióro przy wsparciu Pana Waldemara Sośniaka. Opiekunem merytorycznym projektu został w owym czasie doktor Piotr Szeleszczuk z Zakładu Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Pierwsze spotkanie w ramach tej inicjatywy odbyło się w 19 maja 1999 roku w Siedlcach a tematem wiodącym tego szkolenia była białaczka typu J, jako problem wymagający pilnego rozwiązania. Początkowo spotkania odbywały się cyklicznie dwa razy do roku i poświęcone były najważniejszym problemom hodowlanym i zdrowotnym nurtującym producentów mięsa i jaj tego regionu. Przełomowe znaczenie dalszego rozwoju projektu miało powołanie do życia Stowarzyszenia Siedleckiego Latającego Uniwersytetu Drobiarskiego w dniu 15.11.2013 wpisanego do rejestru KRS. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została Pani dr hab. Barbara Biesiada Drzazga, Prof. nadzw. UPH w Siedlcach, która pełniła funkcję do dnia 09 czerwca 2016 roku. W wyborach, które odbyły się w tym dniu powołano aktualne władze SLUD ze znanym hodowcą młodego pokolenia Panem Jakubem Pióro, jako prezesem.

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

PLATYNOWY SPONSOR

ZŁOTY SPONSOR

SREBRNY SPONSOR